(BĐT) - Gói thầu số 01 Mua sắm cấp hiệu, biểu tượng, biển hiệu, cờ hiệu, cờ truyền thống và trang phục kiểm lâm tỉnh Yên Bái vừa được mở thầu lại qua mạng.
Công ty TNHH Phú Thiện là tư vấn lập HSMT Gói thầu số 01 Mua sắm cấp hiệu, biểu tượng, biển hiệu, cờ hiệu, cờ truyền thống và trang phục kiểm lâm tỉnh Yên Bái. Ảnh minh họa: Phan Quý

Công ty TNHH Phú Thiện là tư vấn lập HSMT Gói thầu số 01 Mua sắm cấp hiệu, biểu tượng, biển hiệu, cờ hiệu, cờ truyền thống và trang phục kiểm lâm tỉnh Yên Bái. Ảnh minh họa: Phan Quý

Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu (HSDT). Trước đó, gói thầu này đã bị hủy thầu và mời thầu lại do cả 2 nhà thầu nộp HSDT lần 1 đều không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu (HSMT). HSMT lại vẫn bị nhà thầu phản ánh có nhiều tiêu chí không phù hợp quy định của pháp luật.

Gói thầu số 01 thuộc Dự án Mua sắm cấp hiệu, biểu tượng, biển hiệu, cờ hiệu, cờ truyền thống và trang phục năm 2020 đối với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, sử dụng ngân sách nhà nước. Giá gói thầu là 1,807 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 60 ngày, loại hợp đồng trọn gói. Gói thầu này do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Phú Thiện làm bên mời thầu.

Gói thầu được phát hành HSMT lần 1 từ 11 giờ 03 ngày 9/6/2020 đến 9 giờ ngày 20/6/2020. Tại thời điểm mở thầu ngày 20/6/2020, có 2 nhà thầu nộp HSDT gồm: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xây dựng Nhật Nam (giá dự thầu 1,241 tỷ đồng) và Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 (giá dự thầu 1,792 tỷ đồng).

Ngày 25/6/2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái có quyết định hủy thầu do HSDT của 2 nhà thầu tham dự đều không đáp ứng yêu cầu của HSMT. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái cho biết, cơ sở đưa ra quyết định này là dựa vào báo cáo kết quả đấu thầu của Công ty TNHH Phú Thiện - đơn vị tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT và báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của Công ty CP Phát triển dự án LOHA.

Sau khi hủy thầu, từ 16 giờ 32 ngày 30/6/2020, Gói thầu số 01 đã được Công ty TNHH Phú Thiện phát hành HSMT lần 2.

Ngày 5/7/2020, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Xây dựng Nhật Nam (1 trong 2 nhà thầu nộp HSDT lần 1) có văn bản gửi Báo Đấu thầu và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái phản ánh về việc HSMT lần 2 đưa ra các tiêu chí không đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Cụ thể, HSMT yêu cầu nhà thầu phải có chứng nhận ISO 14001:2015, quy chuẩn kỹ thuật QCVN:2007/BTC, phải có ít nhất 100 lao động đóng bảo hiểm xã hội. Theo Nhà thầu, HSMT đưa ra các quy định trên là không đúng với việc đấu thầu gói thầu mua sắm đồng phục kiểm lâm. Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo vệ môi trường, quy chuẩn kỹ thuật QCVN:2007/BTC cũng không quy định buộc các doanh nghiệp có nghề may mặc phải thực hiện các quy định này.

Tuy nhiên, Công ty TNHH Phú Thiện cho rằng, việc HSMT đưa ra các yêu cầu như trên là cần thiết vì may mặc là ngành nghề sản xuất có tác động đến môi trường ở mức độ cao nên nhà thầu phải có chứng nhận ISO 14001:2015 (hệ thống quản lý môi trường giúp các tổ chức xác định, quản lý, giám sát và kiểm soát các vấn đề môi trường). Còn quy chuẩn kỹ thuật QCVN:2007/BTC là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may. Việc HSMT yêu cầu nhà thầu phải có 100 lao động đóng bảo hiểm xã hội là phù hợp với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Không tâm phục khẩu phục trước quan điểm của Bên mời thầu về HSMT, nhà thầu phản ánh đã không nộp HSDT trong lần đấu thầu lại. Nhà thầu duy nhất nộp HSDT là Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28, với giá dự thầu là 1,737 tỷ đồng (giảm 0,055 tỷ đồng so với giá dự thầu lần đầu, giảm 0,07 tỷ đồng so với giá gói thầu, tương đương giảm 3,8% so với giá gói thầu).

Công ty TNHH MTV Tổng công ty 28 có địa chỉ tại quận Gò Vấp, TP.HCM. Trong vòng 4 năm trở lại đây, Công ty được công bố trúng 164 gói thầu mua sắm trang phục, may mặc cho các ngành nghề khác nhau.

Theo Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, trong quá trình xây dựng HSMT/hồ sơ yêu cầu không được đưa ra các điều kiện để hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu như: yêu cầu nhân sự thực hiện gói thầu phải được đóng bảo hiểm xã hội, phải là nhân sự đăng ký hợp đồng với nhà thầu... Vì thế, việc HSMT Gói thầu số 01 yêu cầu nhà thầu phải có ít nhất 100 lao động đóng bảo hiểm xã hội là không phù hợp, làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.