(BĐT) - Tại Gói thầu Mua sắm hàng hóa, thưởng kèm theo cho đảng viên nhận Huy hiệu Đảng năm 2021 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên mời thầu, đơn vị tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) đã dùng các yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa cung cấp để đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu. Cách đánh giá này bị nhà thầu phản đối.
Với hàng hóa phổ thông, thị trường có rất nhiều nhà cung cấp thì chỉ cần nhà thầu có hợp đồng trong lĩnh vực đó, hoặc có chủng loại hàng hóa tương tự là đáp ứng. Ảnh: NC st

Với hàng hóa phổ thông, thị trường có rất nhiều nhà cung cấp thì chỉ cần nhà thầu có hợp đồng trong lĩnh vực đó, hoặc có chủng loại hàng hóa tương tự là đáp ứng. Ảnh: NC st

Từ ngày 1 - 8/4/2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên (bên mời thầu - BMT) đã phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu nêu trên. Gói thầu có giá dự toán 978 triệu đồng.

Có 3 nhà thầu nộp HSDT qua mạng. Theo Báo cáo đánh giá HSDT, 2 nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất đều không đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng.

Theo đánh giá của đơn vị tư vấn (Công ty CP Tư vấn EBIT), 2 nhà thầu có hợp đồng tương tự có chủng loại hàng hóa khác với yêu cầu của HSMT, không đáp ứng yêu cầu tương tự về chủng loại, tính chất.

Theo HSMT, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự yêu cầu có “số lượng tối thiểu là 3 hợp đồng, trong đó có ít nhất 1 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 680 triệu đồng; tổng giá trị của tất cả các hợp đồng tương tự phải lớn hoặc bằng 2 tỷ đồng”. HSMT nêu chung chung về hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự là: tương tự về chủng loại, tính chất, về đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng với hàng hóa của gói thầu đang xét; tương tự về quy mô, có giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị của gói thầu đang xét.

Nhà thầu kiến nghị cho biết, đã cung cấp các hợp đồng cung cấp hàng hóa khung giấy mừng thọ, khung giấy khen với kích thước 35x45 và các thông số kỹ thuật, chất liệu cụ thể, chi tiết…; giá trị hợp đồng đều lớn hơn 680 triệu đồng. Trong HSDT, Nhà thầu cam kết có đủ năng lực cung cấp hàng hóa như yêu cầu của HSMT. Nhà thầu cho rằng, BMT đánh giá hợp đồng tương tự theo các tiêu chí chi tiết về kỹ thuật của hàng hóa, phải đúng 100% về kích thước, giá trị hàng hóa… là hạn chế sự tham dự của nhà thầu, nhằm tạo lợi thế cho 1 hoặc 1 số nhà thầu, gây cạnh tranh không bình đẳng.

Công ty TNHH Quảng cáo và Tổ chức sự kiện Việt Bắc có giá dự thầu cao nhất đã trúng gói thầu nêu trên với tỷ lệ giảm giá 0,08%. Nhà thầu này từng trúng Gói thầu Thiết kế, sản xuất, in ấn quà tặng thực hiện việc khen thưởng và tặng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng năm 2020 với giá 1,397 tỷ đồng tại Bên chủ đầu tư này.

Theo Đơn vị tư vấn đánh giá HSDT, HSMT yêu cầu hàng hóa là ảnh bao gồm khung và ảnh được sản xuất theo yêu cầu công nghệ và kỹ thuật như quy định trong mục Yêu cầu kỹ thuật của HSMT (cụ thể là ảnh với khung gỗ, kích thước 50x70, độ dày khung, in UV đầu phun công nghệ Nhật Toshiba CE5 hoặc tương đương…).

Hợp đồng của Nhà thầu không được tính là hợp đồng tương tự. Bởi, hàng hóa của Nhà thầu cung cấp là khung giấy khen và khung giấy mừng thọ là không cùng chủng loại hàng hóa; kích thước không tương tự. Về giá trị hàng hóa, giá trị khung giấy khen, mừng thọ là 35.300 đồng/cái; không tương ứng với giá trị bức ảnh quy định trong HSMT là khoảng > 200.000 đồng/bức ảnh. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng đồng thuận quan điểm này và cho rằng, kiến nghị của Nhà thầu là không có căn cứ.

Theo chuyên gia đấu thầu, cách đánh giá HSDT của Đơn vị tư vấn là chưa chính xác. Việc đánh giá HSDT của nhà thầu phải căn cứ trên yêu cầu của HSMT. HSMT nêu trên không đưa ra các tiêu chí cụ thể để xác định đặc tính tương tự của hàng hóa, do đó không có định lượng rõ ràng để đánh giá hợp đồng tương tự của nhà thầu. Mặt khác, Đơn vị tư vấn cũng không được dùng phần “Yêu cầu kỹ thuật” để làm tiêu chí đánh giá cho phần “Năng lực, kinh nghiệm”.

Với những hàng hóa phổ thông, thị trường có rất nhiều nhà cung cấp; không phải hàng hóa có tính chất đặc thù thì chỉ cần nhà thầu đã có hợp đồng trong lĩnh vực đó, hoặc có chủng loại hàng hóa tương tự là đáp ứng. Nhà thầu cần chứng minh tính sẵn sàng trong việc cung cấp hàng hóa đúng theo yêu cầu của HSMT…, chuyên gia đấu thầu nhận định.