(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Tài chính vừa tiến hành đóng/mở thầu qua mạng Gói thầu số 11 Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng trụ sở làm việc cơ quan Bộ Tài chính tại số 6 - 8 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội với sự tham gia của nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) - Tổng công ty Thành An.
Gói thầu số 11 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng trụ sở làm việc cơ quan Bộ Tài chính tại số 6 - 8 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội có giá 209,856 tỷ đồng. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Gói thầu số 11 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng trụ sở làm việc cơ quan Bộ Tài chính tại số 6 - 8 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội có giá 209,856 tỷ đồng. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Gói thầu có giá 209,856 tỷ đồng, sử dụng ngân sách trung ương, được đấu thầu rộng rãi, qua mạng, theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ 19 giờ 23 ngày 4/6/2021 đến 10 giờ 30 ngày 25/6/2021.

Trong thời gian phát hành HSMT qua mạng, có 3 nhà thầu yêu cầu làm rõ HSMT với các tiêu chí được cho là hạn chế sự tham gia của nhà thầu. Cụ thể, tại mục yêu cầu về kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự, HSMT yêu cầu nhà thầu có số lượng hợp đồng tương tự bằng 3 hoặc khác 3, ít nhất có 1 hợp đồng có giá trị tối thiểu 160 tỷ đồng và tổng giá trị các hợp đồng từ 480 tỷ đồng. Hợp đồng tương tự là công trình dân dụng cấp I trở lên (trụ sở cơ quan nhà nước hoặc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội).

Các nhà thầu cho rằng, các công trình như: bệnh viện, trường học, trụ sở cơ quan nhà nước... về bản chất đều là loại công trình xây dựng dân dụng. Việc HSMT đưa ra tiêu chí yêu cầu về hợp đồng tương tự chỉ giới hạn ở công trình xây dựng Trụ sở cơ quan nhà nước hoặc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Bên cạnh đó, HSMT yêu cầu nhà thầu chứng minh công nhân kỹ thuật đã thực hiện các công trình tương tự, bằng cấp chứng chỉ có liên quan, quyết định bổ nhiệm, phân công, tài liệu chứng minh cấp công trình... Theo nhà thầu, yêu cầu này hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.

Ngày 21/6/2021, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Tài chính đã có văn bản làm rõ HSMT gửi các nhà thầu. Bên mời thầu cho biết, tại Khoản 9 Điều 1 Quyết định số 2248/QĐ-BTC ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Dự án đã xác định loại, cấp công trình (đang mời thầu) là “loại công trình: trụ sở cơ quan nhà nước và tổ chức chính trị, cấp công trình: cấp I”. Theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, hợp đồng tương tự là hợp đồng tương tự về bản chất và độ phức tạp, có cùng loại và cấp công trình tương tự hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu. Do đó, Bên mời thầu khẳng định, tiêu chí công trình dân dụng “trụ sở cơ quan nhà nước hoặc tổ chức chính trị, chính trị - xã hội” cấp I trở lên là phù hợp với quy định của pháp luật và dự án đã được phê duyệt.

Đối với yêu cầu về nhân sự (công nhân kỹ thuật), Bên mời thầu cho rằng, việc yêu cầu cung cấp “tài liệu chứng minh” cho những nhân sự chủ chốt tham gia thực hiện Gói thầu như trên là cần thiết để đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhân sự và khả năng huy động nhân sự của nhà thầu theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, nhà thầu được chỉ định thực hiện Gói thầu số 6 - Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT Gói thầu thi công xây dựng và mua sắm vật tư, thiết bị của Dự án Đầu tư xây dựng mở rộng trụ sở làm việc cơ quan Bộ Tài chính tại số 6 - 8 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội là Công ty TNHH Tư vấn Đại học Xây dựng.

Theo biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật ngày 25/6/2021, Tổng công ty Thành An là nhà thầu duy nhất nộp HSDT.