(BĐT) - Gói thầu xây dựng thuộc Dự án Duy tu, sửa chữa đường ĐH513 do UBND huyện Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) làm chủ đầu tư, được đấu thầu qua mạng nhưng 4 tháng sau mới công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Sau khi kết quả được công bố, nhà thầu bị loại đã có văn bản kiến nghị.
Gói thầu xây dựng thuộc Dự án Duy tu, sửa chữa đường ĐH513 được đấu thầu qua mạng nhưng 4 tháng sau mới công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu xây dựng thuộc Dự án Duy tu, sửa chữa đường ĐH513 được đấu thầu qua mạng nhưng 4 tháng sau mới công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu có giá 6,544 tỷ đồng, do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC làm bên mời thầu; được thông báo đóng thầu lần 1 vào 16h ngày 19/8/2021. Tuy nhiên, gần đến ngày mở thầu, Bên mời thầu đã thông báo điều chỉnh hồ sơ mời thầu (HSMT) và gia hạn đóng thầu đến 9h ngày 21/8/2021. Có 2 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) gồm: Công ty TNHH Trường Thắng (giá dự thầu 5,424 tỷ đồng, giảm 17,11% so với giá gói thầu); Liên danh Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng tổng hợp Thái Bình Dương - Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Khang Phú (giá dự thầu 6,454 tỷ đồng, giảm gần 1,4% so với giá gói thầu).

Ngày 16/12/2021, Bên mời thầu công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung công bố kết quả đánh giá HSDT được thông báo rất ngắn gọn (nửa trang A4) thay vì báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá HSDT đầy đủ theo quy định đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu qua mạng. Đây là tình trạng chung của các gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC làm bên mời thầu, kể cả những gói thầu có quy mô lớn. Theo kết quả đánh giá, Công ty TNHH Trường Thắng bị loại vì HSDT không bảo đảm tính hợp lệ. Nhà thầu còn lại được lựa chọn trúng thầu.

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC cho biết, Công ty TNHH Trường Thắng bị loại vì không gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu, cung cấp tài liệu không trung thực. Cụ thể, Nhà thầu cung cấp Hợp đồng số 08/2015/HĐTC thi công xây dựng công trình nâng cấp, sửa chữa đường dẫn vào nhà xưởng Công ty CP Thiên Đại Phát (để chứng minh năng lực cho nhân sự của nhà thầu tham gia đấu thầu) nhưng sử dụng số điện thoại của năm 2017 (hợp đồng ký năm 2015). Nhà thầu cũng không cung cấp các tài liệu để chứng minh như hóa đơn giá trị gia tăng hoặc giấy phép xây dựng theo yêu cầu của Bên mời thầu.

Ngày 20/12/2021, Công ty TNHH Trường Thắng đã có văn bản kiến nghị gửi Chủ đầu tư, đồng thời phản ánh tới Báo Đấu thầu.

Theo phản ánh của Nhà thầu Trường Thắng, hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật áp dụng mã hiệu định mức của hạng mục công tác thảm bê tông nhựa dày 5 cm không phù hợp nên làm tăng giá trị dự toán (nhiều vị trí đoạn thảm có chiều dài lớn, rộng hết mặt đường nên không thể áp dụng đơn giá sửa chữa bằng thủ công cho cả Gói thầu). Tại Mục 16 - Chương I của HSMT nêu việc đề nghị gia hạn và chấp thuận hoặc không chấp thuận gia hạn phải được thể hiện bằng văn bản nhưng Bên mời thầu không gửi văn bản cho nhà thầu (có yêu cầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia). Trong khi đó, phía ngân hàng yêu cầu phải có văn bản của bên mời thầu/chủ đầu tư để làm cơ sở gia hạn bảo lãnh dự thầu nên Nhà thầu không thể tiến hành gia hạn.

Trong quá trình yêu cầu làm rõ HSDT, Bên mời thầu chỉ cho thời hạn 1 ngày (từ 9h ngày 20/10 - 11h ngày 21/10/2021). Đối với Hợp đồng số 08/2015/HĐTC, Bên mời thầu không nêu rõ vấn đề cần làm rõ (về số điện thoại, tính trung thực của tài liệu) mà chỉ yêu cầu cung cấp những nội dung không có trong yêu cầu của HSMT. Nhà thầu cho rằng, việc Bên mời thầu kết luận Nhà thầu cung cấp tài liệu không trung thực là không có cơ sở.

Phóng viên Báo Đấu thầu đã liên hệ với Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC để làm rõ những nội dung phản ánh của nhà thầu nhưng cán bộ của Bên mời thầu cho biết đã báo cáo Chủ đầu tư, thanh tra về các nội dung kiến nghị và từ chối trả lời qua điện thoại.

Theo tìm hiểu, trong Liên danh trúng thầu, Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng tổng hợp Thái Bình Dương đã được công bố trúng 5 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng AIC mời thầu (trong 3 năm qua, nhà thầu được công bố trúng 9 gói thầu). Tháng 10/2020, UBND huyện Phú Giáo lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng tổng hợp Thái Bình Dương thực hiện Gói thầu Duy tu, sửa chữa đường ĐH506 với giá trúng thầu 4,59 tỷ đồng.