(BĐT) - Bệnh viện Bưu điện vừa hoàn tất quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) và công bố kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh cho Bệnh viện. Tuy nhiên, Báo Đấu thầu đã nhận được văn bản kiến nghị của một nhà thầu cùng tham dự Gói thầu và bị loại. Nhà thầu cho rằng, mình bị loại với lý do thiếu căn cứ.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu Cung cấp dịch vụ vệ sinh cho Bệnh viện Bưu điện có giá dự toán 8,206 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ chi phí sản xuất kinh doanh của Bệnh viện. Chủ đầu tư là Bệnh viện Bưu điện, trực tiếp mời thầu. Đơn vị tư vấn đánh giá HSDT là Công ty CP Dịch vụ tư vấn Miền Bắc (địa chỉ tại Hà Nội). Gói thầu được đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, mở thầu ngày 16/11/2020, với sự tham dự của 2 nhà thầu.

Phản ánh đến Báo Đấu thầu, một nhà thầu cho biết, Công ty tham dự Gói thầu với giá dự thầu 7,717 tỷ đồng, thấp hơn giá dự thầu của nhà thầu còn lại 440,248 triệu đồng. Tuy nhiên, Nhà thầu bị loại ở bước đánh giá năng lực, kinh nghiệm do hợp đồng tương tự không đạt.

Cụ thể, hồ sơ mời thầu (HSMT) yêu cầu nhà thầu tham dự đáp ứng số lượng 1 hợp đồng tương tự (HĐTT) có giá trị tối thiểu 5,75 tỷ đồng mà nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần lớn với tư cách là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 1/1/2017 đến thời điểm đóng thầu.

Theo đó, HSDT của Nhà thầu kê khai Hợp đồng số 119/2016/HĐKT/GTS-BVTN ngày 15/10/2016 ký với Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) giá trị 5,949 tỷ đồng.

Theo lý giải của Đơn vị tư vấn, Hợp đồng số 119/2016/HĐKT/GTS-BVTN có thời gian thực hiện là 12 tháng (từ ngày 1/11/2016 đến ngày 31/10/2017), theo đó đơn giá dịch vụ của từng tháng là 495 triệu đồng/tháng. Đối chiếu tiêu chí tại HSMT quy định thời gian hoàn thành của HĐTT tính từ ngày 1/1/2017, Đơn vị tư vấn chỉ đánh giá phần giá trị hợp đồng của Nhà thầu thực hiện từ 1/1/2017 đến hết ngày 31/10/2017 là 10 tháng nhân với 495 triệu đồng, theo đó, giá trị HĐTT mà Nhà thầu đã kê khai chỉ được xét là 4,95 tỷ đồng. Kết quả, HĐTT của Nhà thầu là không hợp lệ, do đó, Nhà thầu bị loại và không được đánh giá tiếp về giá.

Cho rằng bị loại với lý do thiếu căn cứ và vô lý, Nhà thầu sau đó đã có 2 công văn kiến nghị gửi Chủ đầu tư liên quan đến kết quả lựa chọn nhà thầu nêu trên. Phúc đáp kiến nghị của Nhà thầu, Chủ đầu tư bảo lưu ý kiến đánh giá của Đơn vị tư vấn và ngay sau đó công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo một chuyên gia đấu thầu của Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong trường hợp này, bất kỳ HĐTT mà Nhà thầu cung cấp đạt giá trị tối thiểu 5,75 tỷ đồng trở lên và có thời điểm hoàn thành hợp đồng kể từ ngày 1/1/2017 đến trước thời điểm đóng thầu đều phải được xem là đạt, kể cả HĐTT đó có thời điểm ký kết trước ngày 1/1/2017. Việc Đơn vị tư vấn xác định giá trị HĐTT mà Nhà thầu cung cấp không đạt giá trị tối thiểu theo yêu cầu của HSMT là hoàn toàn không có cơ sở, không phù hợp với quy định pháp luật đấu thầu hiện hành.

Cũng theo vị chuyên gia này, Chủ đầu tư hoàn toàn có thể yêu cầu Nhà thầu bổ sung HĐTT khác để xem xét đánh giá theo nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của HSDT, nhất là trong trường hợp Nhà thầu đang có lợi thế về giá, thay vì loại ngay Nhà thầu. Điều này vừa tạo thêm cơ hội cho Nhà thầu, đồng thời gia tăng tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu.

Ngày 26/11/2020, Chủ đầu tư công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu nêu trên. Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Công ty TNHH Hoàn Mỹ (địa chỉ tại Hà Nội), giá trúng thầu 7,999 tỷ đồng, giảm 2,5% so với giá gói thầu. Thống kê sơ bộ từ dữ liệu Báo Đấu thầu cho thấy, trong khoảng 1 năm trở lại đây, Công ty TNHH Hoàn Mỹ được công bố trúng 5 gói thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh do Bệnh viện Bưu điện làm chủ đầu tư. Trong đó, có 2 gói thầu trúng thông qua chỉ định thầu.