Gói thầu bảo hiểm nút giao Phú Thứ (Hà Nam): Chỉ 1 tiêu chí, loại ngay nhà thầu lớn

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo phản ánh của nhà thầu, Gói thầu số 16 Bảo hiểm công trình thuộc Dự án Đầu tư xây dựng nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp, TP. Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) có tiêu chí hạn chế sự tham dự của nhà thầu dù có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm thực hiện nhiều gói thầu lớn hơn. Thực tế, chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.
Gói thầu số 16 Bảo hiểm công trình thuộc Dự án nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại Hà Nam có giá 8,397 tỷ đồng. Ảnh minh họa: NC st
Gói thầu số 16 Bảo hiểm công trình thuộc Dự án nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại Hà Nam có giá 8,397 tỷ đồng. Ảnh minh họa: NC st

Gói thầu nêu trên có giá 8,397 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam mời thầu. Trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), có 2 văn bản của nhà thầu đề nghị làm rõ HSMT, phản ánh tiêu chí đánh giá năng lực tài chính có yếu tố hạn chế sự tham gia của nhà thầu.

Cụ thể, Gói thầu có số tiền bảo hiểm là 1.056 tỷ đồng. HSMT đưa ra tiêu chí dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm tại thời điểm 31/12/2022 ≥ 1.700 tỷ đồng. Theo nhà thầu, trên thị trường bảo hiểm hiện chỉ có 3 doanh nghiệp: Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Tổng công ty Bảo hiểm PJICO đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, Bảo hiểm Bảo Việt không thể đáp ứng tiêu chí “chỉ tiêu thay đổi doanh thu phí bảo hiểm thuần trung bình 3 năm 2020, 2021, 2022, nhà thầu độc lập ≥ 12%; đối với liên danh ≥ 12% (chỉ số của liên danh bằng tổng giá trị chỉ số trung bình 3 năm 2020, 2021, 2022 của từng thành viên liên danh nhân tỷ lệ % thành viên đó tham gia trong liên danh và không có thành viên nào có trung bình 3 năm dưới 0%)”, do Bảo Việt đạt dưới 0%. Dù là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu thị trường, Bảo Việt cũng không thể đáp ứng yêu cầu về năng lực tài chính của gói thầu này, ngay cả khi liên danh với nhà thầu khác.

Còn Bảo hiểm PJICO nếu tham gia độc lập sẽ không đạt tiêu chí: “Tăng trưởng vốn chủ sở hữu trung bình 3 năm 2020, 2021, 2022 ≥ 5%”, do mức tăng trưởng này của PJICO đạt 3,63%, PJICO chỉ có thể tham dự với tư cách thành viên liên danh.

Nhà thầu đề nghị Bên mời thầu đưa ra cơ sở pháp lý xây dựng tiêu chí “dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm tại thời điểm 31/12/2022 ≥ 1.700 tỷ đồng” và đề xuất giảm giá trị này ở mức tương đương 50% số tiền bảo hiểm để nhiều nhà thầu có thể tham gia.

Phản hồi nhà thầu, Bên mời thầu cho rằng, giá trị yêu cầu của tiêu chí “dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm tại thời điểm 31/12/2022” được lập trên cơ sở đánh giá khả năng sẵn sàng chi trả tổn thất rủi ro, sự kiện bảo hiểm xảy ra trong quá trình thực hiện công tác bảo hiểm công trình của nhà thầu, có xét đến các công trình khác mà nhà thầu đang thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

Bên mời thầu nhấn mạnh, Dự án nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp là công trình giao thông cấp I, có quy mô lớn, kỹ thuật và điều kiện thi công phức tạp khi có hạng mục thi công công trình hầm đi qua đường cao tốc đang vận hành. Do vậy cần lựa chọn được nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực tài chính vững mạnh để giải quyết tổn thất trong trường hợp có phát sinh sự kiện bảo hiểm. Nhà thầu quan tâm nhưng chưa đủ năng lực và kinh nghiệm tham dự thầu độc lập thì có thể liên danh để dự thầu.

Theo một chuyên gia, HSMT không được nêu bất cứ điều kiện nào nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng. Tiêu chí liên quan “chỉ tiêu thay đổi doanh thu phí bảo hiểm thuần trung bình 3 năm 2020, 2021, 2022” như HSMT đưa ra không phù hợp để đánh giá năng lực tài chính của nhà thầu bảo hiểm theo quy định về bảo hiểm. Doanh nghiệp có quy mô doanh thu phí bảo hiểm càng lớn thì tốc độ tăng trưởng thường không thể cao hơn các doanh nghiệp có quy mô doanh thu nhỏ hơn, nhưng quy đổi ra số tuyệt đối thì giá trị lại lớn hơn rất nhiều. Ngoài ra, dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm là khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trích lập nhằm thanh toán cho trách nhiệm bảo hiểm đã được xác định trước và phát sinh từ các hợp đồng bảo hiểm đã giao kết. Do đó, đây không phải là tiêu chí then chốt để chứng minh khả năng sẵn sàng chi trả khi phát sinh rủi ro cho Gói thầu.

Hiện tại, Gói thầu đã được mở thầu với 1 nhà thầu tham dự là Liên danh PVI - BSH - PTI - BM.

Chuyên đề