Gỡ vướng trong xử lý vi phạm hành chính

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC).
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ được giao chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định xử phạt VPHC nhưng chưa rà soát, đề xuất phương án cụ thể sửa đổi, bổ sung các quy định về phân định thẩm quyền xử phạt VPHC của các chức danh có thẩm quyền thì phải khẩn trương thực hiện và gửi kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 1/5/2016 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý VPHC, Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, trong phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực được phân công, chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý sự trùng lặp, chồng chéo, trình Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 1/7/2016 đối với Nghị định số 80/2013/NĐ-CP và Nghị định số 97/2013/NĐ-CP, Nghị định số 99/2013/NĐ-CP và Nghị định định 71/2014/NĐ-CP.

Ngoài ra, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý VPHC đối với những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật về xử lý VPHC, trình Chính phủ cho ý kiến vào tháng 7/2017…

Đối với những vấn đề quy định chưa rõ trong Luật Xử lý VPHC, trong trường hợp cần thiết, để đáp ứng ngay yêu cầu quản lý nhà nước, thực tiễn thi hành pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội, Bộ Tư pháp chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, trình Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chuyên đề