(BĐT) - Ngày 1/9 tới, Công ty CP Garmex Sài Gòn (mã chứng khoán: GMC) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.

Theo đó, Công ty dự kiến phát hành gần 3 triệu cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã qua kiểm toán của Công ty.

Quý II/2021, doanh thu thuần của Công ty đạt hơn 289 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ do doanh thu xuất khẩu giảm; lợi nhuận sau thuế đạt 13,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 10,3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu thuần giảm 11% so với cùng kỳ xuống còn 595 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế giảm 25% xuống 19,5 tỷ đồng; lãi ròng giảm nhẹ 2% xuống 15,5 tỷ đồng.

Năm nay, Công dự kiến doanh thu đạt 1.240 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 23 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành 48% chỉ tiêu doanh thu và 85% kế hoạch lợi nhuận.