(BĐT) - Đó là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 2/6 liên quan đến việc giảm lệ phí trước bạ 50% với ô tô theo Nghị quyết số 84 ngày 29/5 của Chính phủ.
Mục tiêu của việc giảm 50% lệ phí trước bạ là nhằm kích cầu tiêu dùng. Ảnh: Internet

Mục tiêu của việc giảm 50% lệ phí trước bạ là nhằm kích cầu tiêu dùng. Ảnh: Internet

Bà Mai cho biết, Nghị quyết 84 cho phép các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy trình, thủ tục rút gọn. Nghị quyết ban hành ngày 29/5 và có nhiều nội dung các bộ, ngành phải thực hiện, trong đó có Bộ Tài chính được phân công nhiều nhiệm vụ và có nhiều văn bản phải xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính đã ban hành thông báo phân công các đơn vị liên quan trong Bộ thực hiện và cho đến nay, hồ sơ chuẩn bị cho dự thảo nghị định về lệ phí trước bạ đã được chuẩn bị và đang xin ý kiến nội bộ các đơn vị trong Bộ.

Theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo này sẽ được xin ý kiến các bộ, ngành và sau khi tổng hợp ý kiến, Bộ Tài chính sẽ hoàn chỉnh và xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp để tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. Tiếp đó sẽ trình xin ý kiến các thành viên Chính phủ để trình Chính phủ ban hành.

Trước ý kiến về việc văn bản ban hành chậm thì có hồi tố hay không, bà Mai cho biết: "Một số văn bản chính sách cũng có thể có quy định về hối tố. Chẳng hạn, mới đây nhất là Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giảm trừ gia cảnh với thuế thu nhập cá nhân. Vì thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân quyết toán theo năm và tạm nộp hằng tháng hoặc hằng quý và đối với thuế thu nhập DN là tạm nộp hằng quý nên hiệu lực có thể là trong năm nhưng vẫn có thể cả năm được".

Riêng về lệ phí trước bạ, mục tiêu của việc giảm 50% lệ phí trước bạ là nhằm kích cầu tiêu dùng cho nên quan điểm của cơ quan soạn thảo là kích cầu tiêu dùng bắt đầu từ thời điểm này trở đi, từ thời điểm ban hành chính sách.

“Như vậy không nên hồi tố, bởi hồi tố có nghĩa là phải trả lại tiền lệ phí trước bạ cho những người đã mua rồi, rất phức tạp, không hợp lý và cũng không có tác dụng kích cầu. Chính vì vậy, đối với nghị định lệ phí trước bạ chúng tôi đang soạn thảo, quan điểm là với mục tiêu Chính phủ đặt ra đó là kích cầu tiêu dùng đối với xe sản xuất trong nước thì sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký”, bà Mai nói.