(BĐT) - Ngày 27/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã có Công văn số 6031/BKHĐT-TH gửi lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương về tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công.
Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến giao kế hoạch năm 2019. Ảnh: Lê Tiên

Bộ KH&ĐT đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến giao kế hoạch năm 2019. Ảnh: Lê Tiên

Bộ KH&ĐT cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 104/CĐ-TTg ngày 21/8/2019, Bộ đã có Văn bản số 5934/BKHĐT-TH ngày 22/8/2019 hướng dẫn phân bổ chi tiết và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2019. Trong văn bản này, Bộ đã đề nghị một số giải pháp liên quan đến công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019, nhất là khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án dự kiến giao kế hoạch năm 2019 nhưng chưa được giao do chưa đủ điều kiện pháp lý.

Để hướng tới việc tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đầu tư công dự kiến diễn ra vào nửa cuối tháng 9/2019 theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ KH&ĐT đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã được Thủ tướng giao kế hoạch. Đồng thời, sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án hoặc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2019 của đơn vị mình để giao hết kế hoạch theo tiến độ đã đề ra trong Công điện của Thủ tướng và Công văn 5934/BKHĐT-TH.

Bộ KH&ĐT cam kết phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong việc tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vướng mắc nhằm giao hết số vốn còn lại và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2019 trên tinh thần đúng pháp luật, thẩm quyền và hiệu quả.