(BĐT) - Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) gói thầu xây lắp, tổ chuyên gia nhận thấy nhà thầu A đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, có giá dự thầu thấp nhất sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá. Tuy nhiên, nhà thầu có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối là 11% giá dự thầu và có sai lệch thiếu 2% giá dự thầu.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Hỏi:

Trong trường hợp này, nhà thầu A có đáp ứng yêu cầu về điều kiện xét duyệt trúng thầu hay không?

Trả lời:

Việc sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch được quy định tại Điều 17 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Trong đó, sửa lỗi là việc sửa lại những sai sót trong HSDT bao gồm lỗi số học và các lỗi khác; đối với hiệu chỉnh sai lệch, trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch; việc chào thiếu thuế, phí, lệ phí phải nộp theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu không bị tính vào sai lệch thiếu quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 43 Luật Đấu thầu. Ngoài ra, để hiểu hơn về nội dung sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, bạn đọc quan tâm cũng có thể nghiên cứu, tham khảo thêm quy định về sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trước đây tại Điều 30 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP.

Quay trở lại tình huống trên, theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 43 Luật Đấu thầu, một trong các tiêu chí để xem xét, đề nghị trúng thầu đối với gói thầu xây lắp là có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu. Do vậy, khi nhà thầu có sai lệch thiếu là 2% giá dự thầu thì không bị coi là vi phạm quy định về xét duyệt trúng thầu đã nêu.

Ở đây, cần phân biệt giữa việc sửa lỗi (thực hiện theo Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP) với việc hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). Ngoài ra, cần lưu ý rằng, theo quy định của Luật Đấu thầu 2005 thì HSDT (trừ HSDT gói thầu dịch vụ tư vấn) có lỗi số học với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10%, có sai lệch với tổng giá trị tuyệt đối lớn hơn 10% giá dự thầu sẽ bị loại bỏ, tuy nhiên luật hiện hành là Luật Đấu thầu 2013 với điều khoản xét duyệt trúng thầu như đã đề cập ở trên.