(BĐT) - UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bổ sung) mua thuốc tập trung trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2021 - 2022 với tổng giá trị các gói thầu là 75,674 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Kế hoạch, Tỉnh sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu gồm: Gói thầu Thuốc Generic có giá gói thầu 68,126 tỷ đồng; Gói thầu Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền có giá gói thầu 7,548 tỷ đồng.

Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn 2 túi hồ sơ. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu là quý II/2021. Loại hợp đồng trọn gói.