Gia Lai thanh tra đột xuất việc trồng rừng tại Đăk Đoa

0:00 / 0:00
0:00
Tỉnh Gia Lai thành lập đoàn thanh tra đột xuất, tiến hành thanh tra toàn diện việc sử dụng nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng năm 2020 tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa để có kết luận các sai phạm về hành chính, tài chính, tài sản cụ thể.

Sau khi được Quỹ Bảo vệ và Phát triển Rừng Gia Lai thông tin về những sai phạm trong trồng rừng và sử dụng kinh phí tại Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Sở NN&PTNT) tỉnh này vừa có báo cáo số 2832 ngày 18/7 gửi UBND tỉnh Gia Lai, đề xuất phương án thanh tra đột xuất đơn vị này, làm rõ trách nhiệm trong việc kê khống diện tích trồng rừng tại Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, đối với rừng trồng năm 2020 (hiện mật độ cây còn 10%, nhưng vẫn được nghiệm thu, thanh toán), khi triển khai thực hiện trồng, chăm sóc trải qua các lãnh đạo quản lý khác nhau gồm: ông Nguyễn Hồng Quân-Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý từ tháng 8-2018 đến tháng 5-2020; ông Vũ Anh Văn-Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý từ tháng 5-2020 đến tháng 7-2021; ông Nguyễn Trọng Khải từ tháng 7-2021 đến nay. Việc bàn giao giữa các lãnh đạo còn nhiều thiếu sót trong hồ sơ quản lý, bàn giao thực địa...; do đó chưa xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến từng giai đoạn quản lý.

Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ thành lập đoàn thanh tra đột xuất, tiến hành thanh tra toàn diện việc sử dụng nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng năm 2020 tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa để có kết luận các sai phạm về hành chính, tài chính, tài sản cụ thể. Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ báo cáo kết quả thanh tra về UBND tỉnh trước ngày 10/9/2022.

Sở NN&PTNN Gia Lai yêu cầu chủ rừng tiếp tục chăm sóc, bảo vệ theo đúng quy định đối với những diện tích rừng đã được trồng, tiếp tục trồng dặm, quản lý cho tới khi đạt tiêu chí thành rừng tại những vị trí rừng trồng năm 2019 và 2020 có sai phạm về việc thẩm định, thanh toán kinh phí trồng rừng không đảm bảo các quy định.

Trước đó, cuối tháng 5/2022, Quỹ Bảo vệ và Phát triển Rừng Gia Lai có kết luận sau khi kiểm tra việc sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng từ năm 2019 đến 2021 tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa. Qua đó phát hiện nhiều sai phạm của đơn vị chủ rừng như: không thực hiện đấu thầu theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ; để mất rừng; tạm ứng bằng tiền mặt cho đơn vị trồng rừng không đúng quy định; Ban Quản lý đã tự thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán hợp đồng trồng và chăm sóc rừng khi chưa có sự chấp thuận của cơ quan cấp trên. Tổng thiệt hại ngân sách hơn 1,3 tỷ đồng../.

Chuyên đề