#trồng rừng
Đầu tư hơn 479 tỷ đồng trồng rừng, phục hồi rừng tại Hà Tĩnh

Đầu tư hơn 479 tỷ đồng trồng rừng, phục hồi rừng tại Hà Tĩnh

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 11 gói thầu thuộc Dự án Xây dựng công trình (đợt 1), trồng rừng ngập mặn; trồng rừng phòng hộ trên cạn ven biển; làm giàu rừng tự nhiên trên cạn ven biển năm 2022.
Gia Lai thanh tra đột xuất việc trồng rừng tại Đăk Đoa

Gia Lai thanh tra đột xuất việc trồng rừng tại Đăk Đoa

Tỉnh Gia Lai thành lập đoàn thanh tra đột xuất, tiến hành thanh tra toàn diện việc sử dụng nguồn kinh phí dịch vụ môi trường rừng năm 2020 tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa để có kết luận các sai phạm về hành chính, tài chính, tài sản cụ thể.

Kết nối đầu tư