Đầu tư hơn 479 tỷ đồng trồng rừng, phục hồi rừng tại Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 11 gói thầu thuộc Dự án Xây dựng công trình (đợt 1), trồng rừng ngập mặn; trồng rừng phòng hộ trên cạn ven biển; làm giàu rừng tự nhiên trên cạn ven biển năm 2022.

Dự án có tổng mức đầu tư 479,262 tỷ đồng, sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng trong nước.

Theo kế hoạch, tháng 8/2022, 8 gói thầu thuộc Dự án sẽ được đấu thầu rộng rãi qua mạng như: Gói thầu FMCR-HT 2022-XL2 Trồng rừng, phục hồi rừng ngập mặn năm 2022 (giá gói thầu 18,211 tỷ đồng); Gói thầu FMCR-HT-HP3.2 XL1 Nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn phục vụ sản xuất từ đường Hưng Hà đến thôn Nguyễn Đối, xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên (giá gói thầu 5,583 tỷ đồng); Gói thầu FMCR-HT-HP3.2 XL5 Xây dựng gói cơ sở hạ tầng tại các xã: Xuân Hải, Cổ Đạm và Xuân Liên, huyện Nghi Xuân (giá gói thầu 6,607 tỷ đồng)…

Chuyên đề

Kết nối đầu tư