(BĐT) - Dự kiến ngày 23/12 tới, quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm trưng bày, bảo hành và bảo trì ô tô TP. Pleiku sẽ được bán đấu giá với giá khởi điểm 51,7 tỷ đồng.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm trưng bày, bảo hành và bảo trì ô tô TP. Pleiku.

Quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án có tổng diện tích đấu giá là 26.168,9 m2, tại phường Chi Lăng, TP. Pleiku (thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư xã Chư HĐrông cũ).

Khu đất có mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ; thời hạn sử dụng đất thuê 50 năm kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 51,795 tỷ đồng. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được bán từ ngày thông báo đến ngày 20/12/2021.

Đối tượng tham gia đấu giá là tổ chức thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55, 56 đồng thời đảm bảo điều kiện tại Điều 58 của Luật Đất đai năm 2013; có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, thời gian tổ chức vào ngày 23/12/2021 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.