(BĐT) - Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai, Sở đang phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản chuẩn bị tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn Tỉnh năm 2021 đối với 9 khu vực mỏ khoáng sản đã được phê duyệt trong kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

9 khu vực mỏ khoáng sản bao gồm: 5 mỏ cát xây dựng (huyện Mang Yang, Krông Pa, Chư Prông, Đức Cơ, Ia Grai); 1 mỏ đá xây dựng tại huyện Chư Sê; 2 mỏ đất san lấp (huyện Chư Prông); 1 mỏ đất sét làm gạch ngói (huyện Krông Pa).