(BĐT) - Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 với tổng doanh thu đạt 54.560 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.919 tỷ đồng, tăng 59%. Tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư xây của công ty mẹ đạt 1.381 tỷ đồng trong tổng mục tiêu cả năm là 4.522 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Năm 2022, Tổng công ty đặt kế hoạch doanh thu là 80.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm hơn 20% xuống 7.039 tỷ đồng. Kế hoạch này đề ra dựa trên phương án giá dầu 60 USD/thùng. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, lãnh đạo PV GAS cho biết trung bình cứ giá dầu brent tăng/giảm 5 USD/thùng thì doanh thu của Tổng công ty sẽ tăng/giảm tương ứng là 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tương ứng tăng/giảm 500 tỷ đồng.

Như vậy, sau 6 tháng, PV GAS đã thực hiện được 68% kế hoạch doanh thu và hơn 98% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm.