(BĐT) - Tổng công ty Phát điện 1 (GENCO1) vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) cung cấp than nhập khẩu phục vụ vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Duyên Hải 3 và NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng năm 2021 (tổng giá trị dự toán hơn 14 nghìn tỷ đồng).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, GENCO1 sẽ đấu thầu quốc tế Gói thầu số 01-DH3DH3MR-TH-2021 Cung cấp than nhập khẩu trung hạn phục vụ vận hành thương mại NMNĐ Duyên Hải 3 và NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng (giá gói thầu 6.290 tỷ đồng, đấu thầu tháng 6/2021); Gói thầu số 02-DH3DH3MR-TH-2021 Cung cấp than nhập khẩu trung hạn phục vụ vận hành thương mại NMNĐ Duyên Hải 3 và NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng (giá gói thầu 6.128 tỷ đồng, đấu thầu tháng 7/2021); Gói thầu số 05-DH3DH3MR-NH-2021 Cung cấp than nhập khẩu ngắn hạn phục vụ vận hành thương mại NMNĐ Duyên Hải 3 và NMNĐ Duyên Hải 3 mở rộng (giá gói thầu 2.042 tỷ đồng, đấu thầu tháng 8/2021).