(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang gấp rút triển khai thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh thiết kế kỹ thuật, dự toán, hoàn chỉnh hồ sơ mời thầu 2 dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu, với mục tiêu khởi công gói thầu đầu tiên của 2 dự án trong quý II/2021. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các đoạn tuyến cao tốc còn lại để đưa vào khai thác toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo kế hoạch.
Tổng mức đầu tư 11 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sau khi điều chỉnh là 99.175 tỷ đồng. Ảnh: Song Lê

Tổng mức đầu tư 11 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sau khi điều chỉnh là 99.175 tỷ đồng. Ảnh: Song Lê

Sau khi chuyển đổi phương thức đầu tư 2 dự án thành phần Quốc lộ 45 – Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu từ đối tác công tư (PPP) sang đầu tư công, có 8/11 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sử dụng hoàn toàn vốn đầu tư công, 3 dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP. Tổng mức đầu tư 11 dự án thành phần sau khi điều chỉnh là 99.175 tỷ đồng. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao đạt khoảng 95,6% (đạt 624,4 km); phấn đấu cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong quý I/2021; riêng đối với một số đoạn phải di dời công trình hạ tầng phức tạp, dự kiến hoàn thành trong quý II/2021.

Dự án thành phần đoạn Cao Bồ - Mai Sơn (khởi công tháng 12/2019) đến nay tiến độ thi công đạt khoảng 54,68%, giá trị giải ngân đến hết năm 2020 đạt 963,581 tỷ đồng (60% tổng mức đầu tư); tiến độ đáp ứng yêu cầu hoàn thành vào năm 2021.

Về Dự án thành phần đoạn Cam Lộ - La Sơn (khởi công tháng 9/2019), tiến độ thi công đạt 32,89%, một số gói thầu chưa đáp ứng tiến độ do ảnh hưởng bão lũ năm 2020 hiện đang được các đơn vị thi công tăng ca đẩy nhanh tiến độ. Giá trị giải ngân của Dự án đến hết năm 2020 đạt 99,9%; dự kiến đưa vào khai thác năm 2021.

Dự án Cầu Mỹ Thuận 2 (khởi công tháng 2/2020), 4 trong số 5 gói thầu đang triển khai thi công, giá trị thực hiện đạt 22,86% giá trị hợp đồng, 1 gói thầu (trụ tháp, dầm dây văng) đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, giá trị giải ngân năm 2020 đạt 100% và phấn đấu hoàn thành vào năm 2023.

Bộ GTVT cũng cho biết, các gói thầu thuộc 3 dự án thành phần đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây (3 dự án được chuyển đổi sang đầu tư công) đến nay đã triển khai thi công. Tổng giá trị giải ngân của 3 dự án này đến hết năm 2020 đạt 2.322 tỷ đồng; phấn đấu, đưa vào khai thác cả 3 dự án vào cuối năm 2022.

Đối với 2 dự án thành phần Quốc lộ 45 - Nghi Sơn và Nghi Sơn - Diễn Châu, Bộ GTVT đã chỉ đạo các đơn vị liên quan gấp rút triển khai, phấn đấu khởi công các gói thầu đầu tiên vào quý II/2021 và đưa vào khai thác năm 2023. 2 dự án này vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định chuyển đổi phương thức đầu tư sang đầu tư công. Khi xây dựng kế hoạch vốn năm 2021, Bộ GTVT chưa tính đến số vốn để chuyển đổi hình thức đầu tư nên Chính phủ sẽ điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm để cân đối hợp lý.

Đối với 3 dự án thành phần đầu tư theo phương thức PPP (đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo), Bộ GTVT đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cả 3 dự án. Trên cơ sở kết quả trúng thầu, các nhà đầu tư đã thành lập doanh nghiệp dự án và đang làm việc với ngân hàng về phương án huy động nguồn vốn tín dụng để triển khai thực hiện. Các đơn vị thuộc Bộ GTVT đang tích cực đàm phán với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án 3 dự án PPP này để hoàn chỉnh hợp đồng theo đúng quy định pháp luật. Dự kiến, hợp đồng thực hiện 3 dự án PPP sẽ được ký kết vào cuối tháng 3/2021. Bộ GTVT cũng cho biết, theo quy định của hồ sơ mời thầu và dự thảo hợp đồng, các nhà đầu tư có thời hạn tối đa 6 tháng để huy động vốn tín dụng, trường hợp nhà đầu tư không huy động được vốn tín dụng để triển khai thực hiện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng và tịch thu bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ Dự án, Bộ GTVT sẽ tập trung, ưu tiên bố trí vốn đầu tư công và tăng cường giải ngân tại các dự án thành phần, chỉ đạo các cơ quan liên quan giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện các dự án thành phần để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.