Gấp rút chuyển dữ liệu sang Hệ thống e-GP mới

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Để chuẩn bị đưa Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống e-GP) mới vào vận hành, thông tin và dữ liệu từ Hệ thống hiện tại đang được chuyển đổi sang Hệ thống e-GP mới theo hướng chuẩn hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu. Việc chuyển đổi này được Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia thực hiện theo lộ trình để đảm bảo hoạt động đấu thầu, đặc biệt là đấu thầu qua mạng được liền mạch, thông suốt.
Toàn bộ tài khoản bên mời thầu, nhà thầu, cơ sở đào tạo đã đăng ký trên Hệ thống e-GP hiện tại sẽ được chuyển sang Hệ thống e-GP mới. Ảnh: Tiên Giang
Toàn bộ tài khoản bên mời thầu, nhà thầu, cơ sở đào tạo đã đăng ký trên Hệ thống e-GP hiện tại sẽ được chuyển sang Hệ thống e-GP mới. Ảnh: Tiên Giang

Hệ thống e-GP mới dự kiến được vận hành chính thức từ ngày 1/8/2022, cùng thời điểm Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có hiệu lực thi hành.

Việc chuyển đổi thông tin nhằm chuyển đổi toàn bộ tài khoản bên mời thầu (BMT), nhà thầu, cơ sở đào tạo đã đăng ký trên Hệ thống e-GP hiện tại sang Hệ thống e-GP mới. Chuyển đổi thông tin về đấu thầu kèm theo các tài khoản để tạo dữ liệu ban đầu cho Hệ thống e-GP mới, các tài khoản chuyển đổi có thể thực hiện tiếp các bước trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Cụ thể, các thông tin liên quan đến tài khoản BMT, nhà thầu, cơ sở đào tạo được chuyển đổi từ Hệ thống e-GP hiện tại sang Hệ thống e-GP mới như sau: đối với BMT, chuyển đổi thông tin chung về tài khoản; thông tin về đấu thầu; thông tin về lựa chọn nhà đầu tư. Đối với nhà thầu, chuyển đổi thông tin chung về tài khoản, thông tin các khoản nợ chi phí nhà thầu; thông tin về hồ sơ năng lực kinh nghiệm. Đối với cơ sở đào tạo, chuyển đổi toàn bộ dữ liệu cơ sở đào tạo và danh sách học viên sang Hệ thống e-GP mới.

Theo thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, số lượng tài khoản người dùng (gồm BMT, nhà thầu, cơ sở đào tạo…) cần được chuyển đổi khoảng 169.000 tài khoản. Tính đến ngày 12/7/2022, đã có 6.500 người dùng truy cập vào Hệ thống e-GP mới để kiểm tra và gửi đính kèm phiếu cập nhật thông tin (có đầy đủ chữ ký và dấu đỏ của người dùng). Để tránh trường hợp cập nhật trái quy định tài khoản trên Hệ thống mới, phiếu cập nhật đính kèm nếu không có chữ ký và dấu đỏ của tài khoản người dùng thì cập nhật tài khoản người dùng sẽ được Hệ thống bảo lưu, không phê duyệt.

Trong quá trình đăng ký BMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, một số BMT đăng ký nhiều lần, dẫn đến tình trạng bị trùng lặp tài khoản BMT (chủ yếu xảy ra vào thời gian đầu triển khai Hệ thống). Với trường hợp trùng lặp này, việc chuyển đổi sẽ được thực hiện theo hướng, BMT trùng nhau được gộp lại khi chuyển sang Hệ thống e-GP mới. Việc xác định các tài khoản BMT trùng nhau dựa trên nguyên tắc lọc tự động các tài khoản BMT trùng tên, trùng mã số thuế, người đại diện pháp luật và địa điểm.

Hiện Hệ thống e-GP cho phép người dùng có tài khoản riêng biệt đối với mỗi vai trò BMT, nhà thầu. Tuy nhiên, khi chuyển đổi sang Hệ thống e-GP mới, các tài khoản này sẽ được gộp lại và chuyển đổi thành một tài khoản trên Hệ thống e-GP mới. Theo đó, mỗi người dùng sẽ chỉ có một tài khoản tham gia Hệ thống với các vai trò khác nhau (BMT, nhà thầu).

Khi đăng nhập lần đầu tiên vào Hệ thống e-GP mới, người dùng này sẽ xác nhận thông tin đăng ký để gộp các tài khoản trùng nhau theo đề xuất của Hệ thống.

Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia lưu ý, các BMT, nhà thầu mới hoặc đã đăng ký nhưng chưa được phê duyệt trên Hệ thống hiện tại thực hiện đăng ký lại trên Hệ thống mới.

Trường hợp nhà thầu mới muốn tham dự các gói thầu chưa đóng thầu trên Hệ thống e-GP hiện tại thì vẫn phải đăng ký tài khoản trên Hệ thống e-GP. Sau khi được phê duyệt, thông tin tài khoản của nhà thầu tự động được chuyển đổi sang Hệ thống e-GP mới để nhà thầu hoàn thành phiếu xác nhận thông tin tham gia Hệ thống e-GP mới. Trường hợp này, nhà thầu phải tự kê khai thông tin về năng lực, kinh nghiệm trên cả Hệ thống e-GP hiện tại và Hệ thống e-GP mới; Hệ thống không thực hiện chuyển đổi dữ liệu về năng lực, kinh nghiệm từ Hệ thống cũ sang Hệ thống mới.

Chuyên đề