(BĐT) - Ngày 30/6 tới, Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức lần 2/2019 bằng tiền và cổ phiếu.

Theo đó, Công ty sẽ chi tới hơn 248,74 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 30/7/2020. Bên cạnh đó, Công ty dự kiến phát hành gần 24,9 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019. Tỷ lệ phát hành 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Trước đó, vào tháng 1/2020, Công ty đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 10% cho cổ đông. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2019 qua 2 đợt là 30%.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.668 tỷ đồng, tăng 12,3%; lợi nhuận trước thuế đạt 446,5 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ 2019.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 11.814 tỷ đồng, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 2.022 tỷ đồng.