EVN lỗ hơn 1,3 nghìn tỷ đồng trong sản xuất, kinh doanh điện năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Theo báo cáo của Bộ Công Thương, mặc dù lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh điện, song thu nhập từ các hoạt động liên quan đến lĩnh vực này đã giúp EVN lãi hơn 4.700 tỷ đồng trong năm 2020.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2020 của EVN lỗ 1.307,29 tỷ đồng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (ảnh: internet)
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2020 của EVN lỗ 1.307,29 tỷ đồng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 (ảnh: internet)

Bộ Công Thương vừa công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo cơ quan này, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2020 là 396.199,38 tỷ đồng, bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện và phụ trợ - quản lý ngành tương ứng với sản lượng điện năng giao nhận năm 2020 là 231,54 tỷ kWh và sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2020 là 216,95 tỷ kWh. Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2020 theo sản lượng điện thương phẩm là 1.826,22 đ/kWh, giảm 1,22% so với năm 2019.

Trong đó, tổng chi phí khâu phát điện năm 2020 là 310.962,60 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.433,34 đ/kWh. Tổng chi phí khâu truyền tải điện năm 2020 là 16.855,56 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 77,69 đ/kWh.

Tổng chi phí khâu phân phối - bán lẻ điện là 66.936,98 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối - bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 308,54 đ/kWh. Tổng chi phí khâu phụ trợ - quản lý ngành là 1.444,23 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phụ trợ - quản lý ngành theo điện thương phẩm là 6,66 đ/kWh.

Thông tin về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện của EVN năm 2020, Bộ Công Thương cho hay, sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2020 là 216,95 tỷ kWh, tăng 3,42% so với năm 2019. Doanh thu bán điện thương phẩm năm 2020 là 394.892,09 tỷ đồng, tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện năm 2020 là 1.820,20 đ/kWh, giảm 1,68% so với năm 2019.

“Việc giá bán điện thương phẩm bình quân năm 2020 giảm so với năm 2019 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã thay đổi cơ cấu tỷ trọng phụ tải của các nhóm khách hàng sử dụng điện, đặc biệt nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ có giá bán điện cao, năm 2020 tiêu thụ sản lượng điện với tỷ trọng thấp, các khách hàng thuộc thành phần thương nghiệp – dịch vụ có sản lượng giảm sâu. Bên cạnh đó, EVN thực hiện 2 đợt giảm giá điện, giảm tiền điện để hỗ trợ các khách hàng với tổng số tiền khoảng 12.300 tỷ đồng”, Bộ Công Thương thông tin và cho biết, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2020 của EVN lỗ 1.307,29 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2020 là 6.049,53 tỷ đồng, bao gồm: thu nhập từ tiền bán công suất phản kháng; thu nhập từ hoạt động tài chính của Công ty mẹ - EVN, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, các Tổng công ty Điện lực; thu nhập từ cổ tức và lợi nhuận được chia, lãi chuyển nhượng vốn của Công ty mẹ EVN và các Tổng công ty Điện lực.

“Tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh điện nêu trên năm 2020 của EVN lãi 4.742,24 tỷ đồng”, Bộ Công Thương cho biết.

Cũng theo Bộ Công Thương, trong năm 2020, các khoản đã hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện gồm: khoảng 3.630,3 tỷ đồng từ chênh lệch tỷ giá (CLTG) theo hợp đồng mua bán điện các nhà máy điện của năm 2018; khoảng 1.400 tỷ đồng từ một phần khoản CLTG theo hợp đồng mua bán điện các nhà máy điện năm 2019.

Tuy nhiên, hiện vẫn khoảng 7.582 tỷ đồng EVN chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2020 (khoảng 3.015,8 tỷ đồng từ còn lại khoản CLTG theo hợp đồng mua bán điện các nhà máy điện năm 2019; khoảng 4.566,94 tỷ đồng từ khoản CLTG theo hợp đồng mua bán điện các nhà máy điện phát sinh năm 2020).

Chuyên đề

Kết nối đầu tư