(BĐT) - Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM cho biết, có 10 cá nhân tham gia phiên đấu giá hơn 14,32 triệu cổ phần do UBND tỉnh Hậu Giang nắm giữ tại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Kết quả, số lượng cổ phần bán ra là 61.500 cổ phần, tương đương 0,5% số lượng cổ phần đưa ra đấu giá.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ngoài số cổ phần chào bán ra bên ngoài, 57 nghìn cổ phần sẽ chào bán ưu đãi cho người lao động theo thời gian làm việc thực tế và 208 nghìn cổ phần chào bán cho người lao động theo thời gian cam kết làm việc tại Trung tâm.

Trung tâm hiện có vốn điều lệ 292,3 tỷ đồng, doanh thu và lợi nhuận của Trung tâm năm 2018 lần lượt đạt 28,5 tỷ đồng và 1,7 tỷ đồng.