(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) vừa có thông báo Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty con.

Theo đó, Tập đoàn Đất Xanh sẽ góp 160 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ 80% vốn điều lệ tại Công ty CP Đất Xanh E&C.

Công ty CP Đất Xanh E&C dự kiến có địa chỉ của pháp nhân tại 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM trùng với địa chỉ của Tập đoàn Đất Xanh.

Về hoạt động kinh doanh, Tập đoàn Đất Xanh vừa công bố báo cáo tài chính năm 2020 với doanh thu đạt 2.891 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ âm 432 tỷ đồng, trong khi năm 2019 lãi 1.216,5 tỷ đồng. Đây là năm đầu tiên doanh nghiệp công bố báo cáo lỗ kể từ thời điểm niêm yết trên sàn.