Dừng triển khai dự án BOT Quốc lộ 31 Bắc Giang – Chũ

(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên quan đến đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) dừng triển khai Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 31 đoạn TP. Bắc Giang - Chũ theo hình thức BOT.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT căn cứ ý kiến của các cơ quan liên quan quyết định theo thẩm quyền đối với việc dừng triển khai Dự án theo hình thức BOT. Bộ GTVT cân đối nguồn vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ để thanh toán các khoản chi phí đã thực hiện để chuẩn bị đầu tư Dự án. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GTVT bố trí nguồn vốn bảo trì đường bộ để thực hiện sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên đoạn Km2+400 - Km38+686 thuộc phạm vi Dự án để đảm bảo an toàn giao thông.

Tuyến đường thuộc Dự án có tổng chiều dài khoảng 36,41 km, tổng mức đầu tư 1.319 tỷ đồng do Liên danh Công ty CP Đầu tư Khai Thác Cảng - Công ty CP Tập đoàn quốc tế Đông Á là nhà đầu tư.  

Chuyên đề