Dừng kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Y tế

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Y tế vừa quyết định điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2021 để tập trung cho công tác phòng, chống dịch của các cấp, ngành, địa phương và yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Theo quyết định điều chỉnh này, Bộ Y tế sẽ dừng triển khai 8 cuộc thanh tra.

Trong đó, có 3 cuộc thanh tra tại Hà Nội, gồm: Thanh tra công tác quản lý nhà nước về khám, chữa bệnh (KCB) và việc chấp hành các quy định về KCB, bảo hiểm y tế, dân số tại TP. Hà Nội (Sở Y tế và một số cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn); Thanh tra chuyên đề việc thực hiện quy định của pháp luật về đăng ký lưu hành, quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm tại một số cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh có liên quan trên địa bàn TP. Hà Nội; Thanh tra chuyên đề việc thực hiện quy định của pháp luật về các hoạt động phân loại, đăng ký lưu hành, sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh trang thiết bị y tế tại một số cơ sở sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh có liên quan trên địa bàn Thành phố.

Các cuộc thanh tra còn lại dự kiến dừng triển khai tại 5 địa phương, gồm: Thanh tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại Ban Quản lý An toàn thực phẩm; việc thực hiện quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại tỉnh Bắc Ninh. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc và việc tuân thủ các GPs tại tỉnh Hưng Yên; Thanh tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm tại Sở Y tế và việc thực hiện quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại tỉnh Nam Định; Thanh tra việc chấp hành các quy định bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thân Trung ương Biên Hòa; Thanh tra công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng chống HIV/AIDS của Sở Y tế tỉnh Sơn La.

Trước đó, cũng vì lý do dịch bệnh, vào tháng 8/2021, Bộ Y tế đã dừng triển khai 40 cuộc thanh tra năm 2021 theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Chuyên đề