(BĐT) - Tỉnh Hòa Bình vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị giao UBND Tỉnh là cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án Đầu tư mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình theo hình thức PPP có sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
Trong giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến sẽ giải phóng mặt bằng 303 ha để mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình. Ảnh: Internet

Trong giai đoạn 2021 - 2025 dự kiến sẽ giải phóng mặt bằng 303 ha để mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình. Ảnh: Internet

UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, Dự án Đầu tư mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình có điểm đầu Km0 thuộc địa phận xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội và điểm cuối tại Km23+040 (điểm giao cắt giữa đường Hòa Lạc - Hòa Bình hiện trạng với Quốc lộ 6) có tổng chiều dài 23,04 km; trong đó đi qua địa bàn TP. Hà Nội 6,37 km, địa phận tỉnh Hòa Bình 16,67 km.

Theo UBND tỉnh Hòa Bình, phương án giải phóng mặt bằng (GPMB) là làm 1 lần, đảm bảo quy mô hoàn thiện toàn Dự án với tổng diện tích GPMB là 303 ha (không bao gồm diện tích đã triển khai GPMB trong giai đoạn 1). Trong đó, trên địa phận Hà Nội sẽ GPMB 90 ha, địa phận tỉnh Hòa Bình giải phóng 213 ha.

Dự án sẽ được xây dựng với quy mô 6 làn xe (có dự trữ quỹ đất hai bên đường để xây dựng hệ thống đường bên quy mô 4 làn xe và quỹ đất xây dựng đường sắt liên vùng trong tương lai). Quỹ đất cho đường sắt liên vùng trong tương lai đặt ở giữa dải phân cách hoặc nằm trong hành lang phía bên trái đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình nhằm đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và phù hợp định hướng quy hoạch. Trong giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện đầu tư tuyến đường với quy mô 6 làn xe (tận dụng tối đa 2 làn xe hiện tại) và GPMB toàn bộ phạm vi đầu tư của Dự án, tạo điều kiện hoàn thiện các hạng mục còn lại trong tương lai.

Theo dự kiến, tổng mức đầu tư của Dự án khoảng 8.168,5 tỷ đồng (bao gồm lãi vay 392 tỷ đồng). Trong đó, vốn thực hiện của nhà đầu tư PPP là 3.888 tỷ đồng, vốn đầu tư của ngân sách nhà nước là 3.888 tỷ đồng. Thời gian thu hồi vốn của Dự án dự kiến là 24 năm; thời gian thực hiện đầu tư xây dựng từ năm 2023 - 2028.

Đối với Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình và Dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình (giai đoạn 1), tỉnh Hòa Bình đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì hoàn thiện các thủ tục liên quan bàn giao cơ quan có thẩm quyền cho UBND Tỉnh theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

UBND tỉnh Hòa Bình cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải, UBND TP. Hà Nội và nhà đầu tư Dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình (giai đoạn 1) thực hiện việc tiếp nhận chuyển giao từ Bộ Giao thông vận tải sang UBND tỉnh Hòa Bình đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật. UBND tỉnh Hòa Bình cũng cam kết bố trí đủ phần kinh phí đối ứng từ ngân sách địa phương, các nguồn vốn hợp pháp khác và phần vốn thực hiện dự án của nhà đầu tư để triển khai Dự án đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm đúng quy định của pháp luật.