• Đề xuất cơ chế đặc thù mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình

    13/09/2021 10:00

    (BĐT) - UBND tỉnh Hòa Bình vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình theo phương thức PPP với cơ chế đặc thù được sử dụng phần vốn góp từ ngân sách nhà nước chiếm hơn 50% tổng mức đầu tư Dự án (tối đa 70%). Việc áp dụng cơ chế này nhằm tăng tính khả thi của phương án tài chính, đảm bảo hiệu quả đầu tư của Dự án.

chuyên đề

Kết nối đầu tư