(BĐT) - Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), dự kiến có 3 phiên đấu giá trong tháng 8/2020. Tuy nhiên, do không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần nên 2 phiên đấu giá đã không diễn ra.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong tháng 8 diễn ra duy nhất phiên bán đấu giá thoái vốn của Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn tại Công ty CP Tư vấn Trường Sơn. Khối lượng cổ phiếu bán đấu giá thành công đạt hơn 1,3 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 100%.

Trong tháng 9 dự kiến diễn ra 5 phiên đấu giá. Cụ thể, Công ty CP Đại lý hàng hải - Vinacomin đấu giá 52.255 cổ phần, Công ty CP Vĩnh Sơn bán đấu giá 4,58 triệu cổ phần, Công ty CP Khoáng sản Tuyên Quang bán hơn 1,27 triệu cổ phần, Công ty CP Phát triển công trình viễn thông bán hơn 2,45 triệu cổ phần và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 4 đấu giá hơn 4,13 triệu cổ phần.

Trong 8 tháng đầu năm 2020, HNX đã tổ chức 8 phiên đấu giá thoái vốn với tổng số cổ phần chào bán đạt 34,2 triệu, số cổ phần trúng giá đạt 33,1 triệu, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 96,8%. Tổng số tiền trúng đấu giá đạt 855,8 tỷ đồng.