(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan thường trực Hội đồng Thẩm định nhà nước đối với Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 - đang gấp rút tổng hợp báo cáo thẩm định trình Chính phủ.
Theo phương án đầu tư kiến nghị, ACV đầu tư Dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu của Cảng hàng không Long Thành, trong đó có đường cất hạ cánh, nhà ga... Ảnh: Lê Tiên

Theo phương án đầu tư kiến nghị, ACV đầu tư Dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu của Cảng hàng không Long Thành, trong đó có đường cất hạ cánh, nhà ga... Ảnh: Lê Tiên

Một số nội dung đã được Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) giải trình, trong đó có khả năng huy động vốn đầu tư Dự án.

Do đây là dự án quan trọng quốc gia, nên cấp quyết định đầu tư Dự án là Thủ tướng Chính phủ. Đơn vị lập Báo cáo nghiên cứu khả thi là ACV. Dự án được thực hiện tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với tổng mức đầu tư theo phương án kiến nghị là 111.689,6 tỷ đồng (tương đương 4,779 tỷ USD). Thời gian thực hiện từ năm 2020 - 2025.

Theo Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành, hồ sơ đã đủ điều kiện để thẩm định. Tại thời điểm hiện nay, theo Bộ Giao thông vận tải, ACV là nhà đầu tư phù hợp nhất bởi đáp ứng các yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ đối với các yếu tố như: quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước cũng như thông lệ quốc tế.

Phương án giao ACV đầu tư đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án năm 2025 nhờ nhiều yếu tố. Trước hết, ACV là đơn vị trực tiếp tham gia Dự án từ những ngày đầu (năm 2005).

Đối với việc cân đối vốn, theo phương án đầu tư kiến nghị, ACV đầu tư Dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu của cảng hàng không (công trình hạ tầng chung; đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, hệ thống thiết bị hỗ trợ hạ cánh; nhà ga hành khách, nhà ga hàng hóa số 1, nhà để xe, nhà điều hành cảng), nhu cầu vốn đầu tư là 3,972 tỷ USD, tương đương 92.916 tỷ đồng. Do tác động của dịch Covid-19 nên lợi nhuận tích lũy từ kết quả sản xuất kinh doanh của ACV trong giai đoạn 2020 - 2025 bị ảnh hưởng. Trước tình hình đó, ACV đã nghiên cứu điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung, dài hạn của Tổng công ty theo hướng ưu tiên tập trung đầu tư các dự án trọng điểm, các cảng hàng không đem lại nguồn thu lớn có hạ tầng đã hoặc sớm quá tải. Đồng thời, phân kỳ đầu tư lại những dự án chưa cấp bách.

Theo ACV, tổng nhu cầu vốn giải ngân đầu tư cho các cảng hàng không hiện hữu là 43.415 tỷ đồng (đã bao gồm nhu cầu vốn cho dự án ưu tiên Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - 10.990 tỷ đồng), và nhu cầu vốn giải ngân cho Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 là 92.916 tỷ đồng. Tổng cộng là 136.331 tỷ đồng. Để đáp ứng tổng nhu cầu vốn này, ACV sẽ cân đối 81.476 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có (tiền mặt, lợi nhuận để lại, khấu hao) và 54.855 tỷ đồng từ nguồn vốn huy động.

Riêng với kế hoạch cân đối vốn cho Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đến 31/12/2019, ACV đã tích lũy được 31.184 tỷ đồng và tiếp tục tích lũy từ nguồn kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 để cân đối được 1,544 tỷ USD vốn tự có. Phần vốn còn lại cần được bố trí bằng vốn huy động có giá trị vào khoảng 2,482 tỷ USD. Đến thời điểm hiện tại, nhiều tổ chức tín dụng trong và ngoài nước đã đề xuất về việc cung cấp tín dụng cho Dự án với tổng giá trị đề xuất khoảng hơn 5 tỷ USD dưới các hình thức: Vay thương mại bằng tiền VND; vay thương mại bằng tiền USD; hợp đồng tín dụng xuất khẩu áp dụng cho các hạng mục thiết bị nhập ngoại; phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế…

“Như vậy, năng lực cân đối vốn tự có và vốn huy động của ACV cho các kế hoạch đầu tư trung, dài hạn nói chung, và Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 nói riêng là hoàn toàn được đảm bảo”, Bộ Giao thông vận tải khẳng định.

Do tác động của dịch Covid-19 nên lợi nhuận tích lũy từ kết quả sản xuất kinh doanh của ACV trong giai đoạn 2020 - 2025 bị ảnh hưởng. Trước tình hình đó, ACV đã nghiên cứu điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung, dài hạn của Tổng công ty.