Cao su Đà Nẵng (HoSE: DRC) công bố BCTC quý IV/2019 với doanh thu 968 tỷ đồng, giảm 3%. Biên lợi nhuận gộp ghi nhận 17,6%, cải thiện so với con số 11,3% cùng kỳ năm trước. Theo đó, lãi gộp đạt 170 tỷ đồng, tăng 51%.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Chi phí tài chính giảm từ 28 tỷ về 19 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng không đáng kể và chi phí quản lý tăng 32,6% lên 19 tỷ đồng.

Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng, tăng 131% cùng kỳ năm trước. Công ty cho biết giá nguyên vật liệu giảm giúp biên lợi nhuận các sản phẩm được cải thiện.

DRC báo lãi quý IV tăng 131% ảnh 1

Đơn vị: tỷ đồng

Lũy kế cả năm, DRC đạt doanh thu thuần 3.858 tỷ đồng, tăng 9%; lãi sau thuế 250 tỷ đồng, tăng 78% năm trước. So kế hoạch, DRC thực hiện 99% chỉ tiêu doanh thu bán hàng và vượt 99% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Quý I/2020, DRC đề ra kế hoạch doanh thu bán hàng 892 tỷ đồng, tăng 3% cùng kỳ 2019; lãi trước thuế 48,6 tỷ đồng, tăng 131%.

Tính đến 31/12/2019, công ty đã giảm nợ vay hơn 270 tỷ đồng so đầu năm, tức giảm 28%. Trong đó, vay ngắn hạn giảm 174 tỷ đồng so đầu năm xuống 532 tỷ đồng, vay dài hạn giảm 96 tỷ đồng xuống 148,7 tỷ đồng.

Là đơn vị chuyên sản xuất săm, lốp, 70% nguyên vật liệu cấu thành nên sản phẩm của DRC là cao su tự nhiên, cao su tổng hợp, than đen và hóa chất. Trong đó, than đen và hóa chất công ty sử dụng chủ yếu nhập từ Trung Quốc.

Từ giữa năm 2019, giá cao su thiên nhiên kỳ hạn trên thị trường hàng hóa Tokyo bắt đầu giảm từ vùng giá 240 JPY/kg xuống vùng 140 JPY/kg trong tháng 10. Đến nay, giá cao su phục hồi lên 175 JPY/kg. Xét trong quý IV, cao su thiên nhiên được giao dịch ở vùng giá thấp nhất năm.

Theo NDH