DPM tăng tỷ lệ chia cổ tức 2015 lên 40%

ĐHCĐ Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí (DPM) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016, với doanh thu 9.105 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.467 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.228 tỷ đồng. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Sản lượng sản xuất đạm Phú Mỹ là 800.000 tấn, UFC 85 là 13.500 tấn, sản lượng kinh doanh đạm Phú Mỹ và các phân bón khác là 1,112 triệu tấn. Tỷ lệ chia cổ tức 2015 tăng lên 40% và cổ tức năm 2016 dự kiến là 30% bằng tiền mặt.

Ông Đoàn Văn Nhuộm, Tổng giám đốc DPM cho biết, kế hoạch kinh doanh chịu ảnh hưởng của các yếu tố như giá phân bón giảm, DPM đang trong giai đoạn đẩy mạnh đầu tư một số dự án lớn nên chi phí tài chính giảm, chi phí vận tải không giảm cũng ảnh hưởng đến chi phí đầu vào…Vì vậy, kế hoạch kinh doanh năm 2016 đặt ra cũng khá áp lực với Ban lãnh đạo DPM.

Được biết, trong quý I, giá khí đầu vào của DPM trung bình khoảng 3,02 USD/1 triệu BTU và giá bán bình quân khoảng 6.000 VND/kg.

ĐHCĐ đã chính thức bầu ông Louis T Nguyễn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty quản lý quỹ đầu tư Saigon Asset Management làm thành viên HĐQT của DPM.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư