(BĐT) -  Công ty CP Đạt Phương (mã chứng khoán: DPG) thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chốt danh sách cổ đông thưởng cổ phiếu tỷ lệ 40%, tương ứng gần 18 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành thêm.

Thời gian dự kiến trong quý II hoặc quý III/2021 và sau khi được UBCK chấp thuận; và nguồn vốn từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong báo cáo tài chính kiểm toán.

Trong quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 458,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 127 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,1% và tăng 188% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu thuần 2.756 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 368,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 30,1% và 56,1% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, kết thúc quý đầu năm doanh nghiệp hoàn thành 34,5% kế hoạch lợi nhuận năm.