(BĐT) - Ngày 15/7 tới, Công ty CP Đạt Phương (mã chứng khoán: DPG) sẽ chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức tiền mặt 10% và thưởng cổ phiếu 40%.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 29/7. Với 44,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự chi gần 45 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này.

Cùng với đó, Công ty sẽ phát hành tối đa gần 18 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ phân phối 40%. Vốn điều lệ doanh nghiệp dự kiến tăng từ 449 tỷ đồng lên 628 tỷ đồng.

Quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 458,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 127 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,1% và tăng 188% so với cùng kỳ năm 2020.