(BĐT) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình Kè bờ từ đoạn kè Bình Thành đến Vàm Phong Mỹ, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh làm chủ đầu tư.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có tổng mức đầu tư là 135 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng là 98,088 tỷ đồng; chi phí quản lý Dự án là 1,725 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng là 11,016 tỷ đồng; chi phí dự phòng là 15,923 tỷ đồng. Công trình có chiều dài 2.400 m, xuất phát từ điểm cuối kè Chợ Bình Thành và kết thúc kè Vàm Phong Mỹ. Thời gian thực hiện Dự án là năm 2020 - 2023.