(BĐT) - UBND tỉnh Đồng Tháp vừa phê duyệt Dự toán Mua hóa chất, vật tư y tế cho các cơ sở y tế trong Tỉnh năm 2021 - 2023 đợt 4 có tổng dự toán là 147,867 tỷ đồng, nâng tổng dự toán mua sắm tập trung của cả 4 đợt lên 538,564 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp được giao làm bên mời thầu, tổ chức đấu thầu mua sắm tập trung cho tất cả các bệnh viện trên địa bàn Tỉnh.

Dự toán chia thành 2 gói thầu, gồm: Gói thầu số 01 Vật tư y tế (139,732 tỷ đồng với 334 mặt hàng); Gói thầu số 02 Hoá chất (8,134 tỷ đồng với 61 mặt hàng).

Thời gian bắt đầu tổ chức đấu thầu rộng rãi là trong quý I và quý II/2022.

Trước đó, tổng giá dự toán đợt 1 là 231,28 tỷ đồng; đợt 2 có tổng giá dự toán là 57,099 tỷ đồng; đợt 3 là 102,318 tỷ đồng.