Đồng Nai: 3.271 tỷ đồng mua sắm tập trung thuốc

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Sở Y tế Đồng Nai (Bên mời thầu) đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu thuộc Dự toán Mua vật tư y tế, hóa chất, thuốc thử, chất hiệu chuẩn invitro sử dụng tại các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế năm 2021, với tổng giá dự toán 3.271,42 tỷ đồng.

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự toán nêu trên được đầu tư từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu do cơ quan Bảo hiểm Xã hội thanh toán

2 gói thầu thuộc Dự toán gồm: Gói 01 Vật tư y tế, gồm 3.182 mặt hàng (giá gói thầu 1.918,736 tỷ đồng); Gói 02 Hóa chất, thuốc thử, chất hiệu chuẩn invitro, gồm 3.606 mặt hàng (giá gói thầu 1.352,683 tỷ đồng), lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng, theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu là 18 tháng. Dự kiến 2 gói thầu được mở thầu vào ngày 4/1/2021.

Trước đó, Sở Y tế Đồng Nai đã đấu thầu tập trung mua vật tư y tế, hóa chất, thuốc thử, chất hiệu chuẩn invitro sử dụng tại các cơ sở y tế trực thuộc Sở năm 2020, với tổng giá dự toán 1.743,457 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư