(BĐT) - Tài liệu “Tác động kinh tế của du lịch và lữ hành ở Việt Nam năm 2016” vừa được Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) công bố cho thấy có nhiều triển vọng phát triển của ngành du lịch và lữ hành trong thời gian tới.

Trong tài liệu trên, WTTC đưa ra kết quả về đóng góp của du lịch và lữ hành trong năm 2015, dự báo năm 2016 và tầm nhìn 10 năm về triển vọng tăng trưởng của Ngành cũng như những đóng góp quan trọng của Ngành đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, WTTC cho biết, đóng góp trực tiếp của du lịch và lữ hành vào GDP Việt Nam năm 2015 là 279.287 tỷ đồng, được dự báo sẽ tăng lên 293.772 tỷ đồng trong năm 2016. Đóng góp này chủ yếu đến từ hoạt động kinh tế của các lĩnh vực như khách sạn, đại lý lữ hành, hàng không và các dịch vụ vận chuyển hành khách.

Đặc biệt, WTTC nhấn mạnh, triển vọng đối với ngành du lịch và lữ hành trong năm 2016 vẫn rất sáng sủa, bất chấp những khó khăn về kinh tế cũng như những bất ổn khác ở một số khu vực trên thế giới. Đóng góp của ngành vào GDP toàn cầu cũng như Việt Nam được dự báo sẽ tăng và tiếp tục cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu. Nền kinh tế thế giới có chiều hướng đi lên cũng là cơ sở để kỳ vọng ngành du lịch và lữ hành sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2016.