Đôn đốc tiến độ xây dựng các nghị quyết, chính sách liên quan tới đất đai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 9/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành, địa phương nghe báo cáo, cho ý kiến về công tác chuẩn bị dự thảo nghị quyết trình Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai năm 2024 từ ngày 1/7/2024 (quy định trong Luật là 1/1/2025) và một số cơ chế, chính sách quan trọng khác về đất đai.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành, địa phương nghe báo cáo, cho ý kiến một số cơ chế, chính sách quan trọng về đất đai. Ảnh: Minh Khôi
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành, địa phương nghe báo cáo, cho ý kiến một số cơ chế, chính sách quan trọng về đất đai. Ảnh: Minh Khôi

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Quốc Phương báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai năm 2024 từ ngày 1/7/2024 và Dự thảo Nghị quyết về phân cấp cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh đang được khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ theo đúng trình tự, thủ tục và tiến độ đặt ra.

Đối với Dự thảo Nghị quyết thí điểm tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập, đối tượng thực hiện là dự án đầu tư công nhóm B, C đang vướng mắc do các bộ, ngành, địa phương lựa chọn, đề xuất và cam kết đủ nguồn lực thực hiện.

Về Dự thảo Nghị quyết thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đó không phải là đất ở, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đề xuất ưu tiên thực hiện thí điểm đối với khu vực đô thị, khu vực quy hoạch phát triển đô thị đã được phê duyệt.

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các địa phương đề xuất danh mục cụ thể dự án nhóm B, C theo tiêu chí, hoặc những dự án cần tách công tác giải phóng mặt bằng để đưa vào nghị quyết thí điểm; chịu trách nhiệm bảo đảm nguồn vốn tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phó Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ, trình tự thủ tục trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về phân cấp cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh.

Chuyên đề