(BĐT) - HĐQT Công ty Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (HoSE: DMC) trình đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ tiêu doanh thu là 1.430 tỷ đồng, giảm 7%. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 232,8 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với mức thực hiện năm 2019.
Domesco đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 đi ngang

Quý I, trong khi đa phần các doanh nghiệp ngành dược đều báo lãi tăng thì Domesco công bố doanh thu giảm 6% xuống còn 290 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 15% còn 43 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 20% kế hoạch doanh thu và 18,5% kế hoạch lợi nhuận.

Bên cạnh đó, Domesco cũng dự kiến chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 25% bằng tiền, tương đương kế hoạch cổ tức 2019. Công ty chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội vào ngày 26/5. Ngày tổ chức đại hội dự kiến vào 18/6.

Y tế Domesco được thành lập từ năm 1985 với nhiệm vụ chính là sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc, nguyên phụ liệu làm thuốc, vật tư y tế, dụng cụ ngành y…Cuối năm 2018, Tập đoàn Abbott đã mua 51,7% vốn và trở thành công ty mẹ của Domesco. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu DMC đã mất hơn 30,5% giá trị, xuống 50.000 đồng/cp vào kết phiên 5/5.

Theo NDH