Doanh nghiệp niêm yết trên HNX tăng trưởng mạnh lợi nhuận

(BĐT) - Nguồn tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), số công ty niêm yết phải công bố báo cáo tài chính quý IV/2017 là 377 công ty. Tính đến hết tháng 2/2018, đã có 372 công ty công bố báo cáo tài chính quý IV/2017. 

Theo kết quả báo cáo tài chính tự lập quý IV/2017 của các công ty niêm yết trên HNX, giá trị lũy kế cả 4 quý năm 2017 của 372 doanh nghiệp niêm yết, có 333 doanh nghiệp báo lãi với tổng giá trị lãi đạt 19.319 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước. 

Cũng theo giá trị lũy kế cả 4 quý năm 2017 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX, có 39 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lỗ, tổng giá trị lỗ là 1.320 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm trước.

Có 4/11 ngành có tổng lỗ năm 2017 cao hơn năm 2016, lần lượt là các ngành khai khoáng và dầu khí (tổng lỗ tăng 418,1 tỷ đồng), công nghiệp (tổng lỗ tăng 199,9 tỷ đồng), bất động sản (tổng lỗ tăng 127,2 tỷ đồng) và nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (tổng lỗ tăng 45,7 tỷ đồng).

Chuyên đề