Điều chỉnh giá đất một số vị trí tại quận Tây Hồ

(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây, quận Tây Hồ.

Theo đó, ở 3 nơi (vị trí 3,4 đường Ven Hồ Tây đã được đầu tư hạ tầng, vị trí 3,4 đường Thụy Khuê (đoạn từ dốc Tam Đa đến cuối đường), vị trí 3,4 đường Hoàng Hoa Thám (đoạn từ dốc Tam Đa đến đường Bưởi), hệ số điều chỉnh giá đất là 1,83 lần so với giá đất ở cùng vị trí quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội. Giá đất cụ thể là 31.402.800 đồng/m2.            

Chuyên đề