(BĐT) - Dự án Xây dựng đường trục phát triển nối Vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư. Tổng mức đầu tư Dự án là 5.326,5 tỷ đồng (điều chỉnh tăng 340,5 tỷ đồng), được chia làm 2 giai đoạn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giai đoạn I (2017 - 2021) là 2.839 tỷ đồng (tăng 243 tỷ đồng). Giai đoạn II (2021 - 2025) là 2.487,5 tỷ đồng (tăng 97,5 tỷ đồng). Giai đoạn I được triển khai khi có chủ trương về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu nguồn vốn, giai đoạn I, vốn ngân sách trung ương (trái phiếu chính phủ) là 1.200 tỷ đồng (đã bao gồm 10% dự phòng); vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác là 1.639 tỷ đồng. Giai đoạn II cân đối trong kế hoạch vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác.