Điều chỉnh chủ trương đầu tư cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư ước tính gần 22.700 tỷ đồng.
Phối cảnh dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh
Phối cảnh dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Theo phương án điều chỉnh được phê duyệt, tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh sẽ được đầu tư với chiều dài khoảng 121,06 km. Trong đó, chiều dài đi địa phận tỉnh Lạng Sơn khoảng 52 km, đi qua địa phận tỉnh Cao Bằng khoảng 69,06 km.

Dự án được đầu tư giai đoạn 1 với chiều dài khoảng 93,35 km (từ Km0+00 tại nút giao khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đến khoảng Km93+350 điểm giao với Quốc lộ 3 thuộc huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng).

Giai đoạn 2 sẽ đầu tư tiếp khoảng 27,71 km (từ khoảng Km93+350 điểm cuối giai đoạn 1 đến Km121+060, điểm cuối tại ranh giới quy hoạch Khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh)

Tổng mức đầu tư sơ bộ của Dự án ước khoảng 22.690 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 khoảng 13.174 tỷ đồng (phần vốn do nhà đầu tư huy động là 6.594 tỷ đồng, vốn nhà nước tham gia trong dự án 6.580 tỷ đồng). Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 1 Dự án được thay đổi là từ năm 2020 - 2025. Thời gian vận hành, thu phí hoàn vốn khoảng 23 năm (từ 2026 - 2049) sẽ được xác định cụ thể trong bước Báo cáo nghiên cứu khả thi, đàm phán, ký kết hợp đồng Dự án.

Giai đoạn 2 khoảng 9.516 tỷ đồng (từ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác). Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 2 sẽ được triển khai sau năm 2025.

Chuyên đề