(BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung vừa thông qua Nghị quyết về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, Công ty ghi nhận doanh thu và lãi sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 85,73 tỷ đồng và 55,34 tỷ đồng.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III, Công ty dự kiến doanh thu và lãi sau thuế lần lượt đạt 18,68 tỷ đồng và 5,58 tỷ đồng, sản lượng điện thương phẩm đạt 22 triệu kWh.

Năm 2020 Điện Miền Trung đặt mục tiêu 155,48 tỷ đồng doanh thu. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 89,44 tỷ đồng và sản lượng điện thương phẩm ước đạt 110 tỷ đồng.