• Điện Miền Trung báo lãi 55 tỷ đồng sau 6 tháng

    07/07/2020 08:00

    (BĐT) - Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung vừa thông qua Nghị quyết về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2020.

chuyên đề

Kết nối đầu tư