Điện lực TP.HCM được Fitch xếp hạng tín nhiệm mức “BB”

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 24/9/2020, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã được Fitch Ratings (tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế) xếp hạng tín nhiệm ở mức “BB” với triển vọng ổn định, ngang bằng với thứ hạng tín nhiệm của công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và thứ hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam. Đây là sự ghi nhận nỗ lực trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ và hiệu quả điều hành kinh doanh của EVNHCMC.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đánh giá về độ rủi ro, Fitch cho rằng EVNHCMC có độ rủi ro thấp căn cứ vào mối liên kết công ty mẹ (EVN) và công ty con (EVNHCMC). Ngoài việc sở hữu EVNHCMC, EVN xác định lợi nhuận của Tổng công ty thông qua cơ chế giá bán buôn nội bộ. Giá bán buôn nội bộ này hướng tới bù đắp chi phí cho EVNHCMC, đảm bảo thêm mức lợi nhuận để duy trì hoạt động kinh doanh và đạt kế hoạch đầu tư.

Bên cạnh đó, hồ sơ xếp hạng độc lập của EVNHCMC được đánh giá ngang với công ty mẹ EVN, với vai trò ảnh hưởng của công ty mẹ tới kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và hồ sơ tài chính (Fitch cho rằng hồ sơ tài chính của EVNHCMC mạnh hơn so với mức đánh giá xếp hạng tín nhiệm). Hồ sơ xếp hạng độc lập của EVNHCMC được hỗ trợ bởi vị trí thống lĩnh thị trường trong phân phối điện tại TP. Hồ Chí Minh, đối tác đa dạng và các khoản phải thu thấp.

Được biết, Fitch đưa ra xếp hạng dựa trên đánh giá của các chuyên gia, bao gồm cả kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính và luật sư về các vấn đề pháp lý và thuế. Ngay sau khi công khai kết quả xếp hạng, Fitch sẽ tiến hành theo dõi và đánh giá kết quả của doanh nghiệp theo từng năm.

Chuyên đề