Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 8/3

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 8/3/2021, trên phạm vi cả nước có 462 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 8/3

Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I, quý II/2021.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 13 Toàn bộ phần xây lắp dự án, với giá gói thầu hơn 23,868 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đất phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy để thực hiện dự án trọng điểm của Tỉnh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 48,177 tỷ đồng.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp phần mềm DAS (bao gồm cài đặt, cấu hình, đào tạo và chuyển giao công nghệ) cho Trung tâm Điều khiển thứ 2 (Site 2), với giá gói thầu hơn 14,072 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp phần mềm DAS cho Trung tâm Điều khiển thứ 2 (Site 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 14.948.475.788 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Xây dựng các hạng mục công trình (bao gồm cả hệ thống phòng cháy chữa cháy), với giá gói thầu hơn 33,196 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng và xây dựng bổ sung cơ sở vật chất Trường THCS Tiến Thịnh, xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 49,218 tỷ đồng.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 21 Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt vật tư thiết bị nhị thứ, thông tin và SCADA, với giá gói thầu hơn 42,963 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm biến áp 220 kV Năm Căn và đường dây 220 kV Năm Căn - Cà Mau 2. Tổng mức đầu tư của Dự án là 982,66 tỷ đồng.

UBND huyện Lệ Thuỷ (tỉnh Quảng Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp + thiết bị (bao gồm chi phí dự phòng), với giá gói thầu hơn 42,936 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Phong Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 75,587 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư