Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 5/1/2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong ngày 5/1/2023, trên phạm vi cả nước có 655 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I/2023.

Sở Y tế tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic thuộc Dự án Cung cấp thuốc tập trung tỉnh Kiên Giang đối với các mặt hàng thuốc không lựa chọn được nhà thầu và các mặt hàng thuốc trúng thầu phát sinh nhu cầu sử dụng thêm số lượng, giai đoạn 2021 - 2023, với giá gói thầu hơn 257,342 tỷ đồng.

Trường Cao đẳng Việt - Đức Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Toàn bộ phần chi phí xây dựng, với giá gói thầu hơn 26,230 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị Trường Cao đẳng Việt - Đức. Tổng mức đầu tư của Dự án là 34,944 tỷ đồng.

Bệnh viện Quân dân y miền Đông (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế thuộc Dự toán Cung cấp vật tư y tê và hóa chất năm 2022 - 2023, với giá gói thầu hơn 31,478 tỷ đồng.

Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Thu gom rác, quét, tưới nước rửa đường, nạo vét cống dọc đường; thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt lên Nhà máy xử lý rác, với giá gói thầu hơn 30,590 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Dịch vụ sự nghiệp công; sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2023. Tổng mức đầu tư của Dự án là 80,974 tỷ đồng.

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Lựa chọn môi giới thu xếp bảo hiểm/tái bảo hiểm xây dựng, lắp đặt Dự án Xây dựng, phát triển mỏ KNT - KTN, với giá gói thầu hơn 167,023 tỷ đồng.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Cung ứng các mặt hàng khí y tế, hóa chất, vật tư không thuộc Thông tư số 04/2017/TT-BYT lần 3 năm 2022, trong đó, mỗi mặt hàng là một phần của Gói thầu, với giá gói thầu hơn 67,687 tỷ đồng.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư